Eläinlääkäri Anna

Eläinlääkäri Anna

Nimi: Anna Penttinen
Ammatti: Kunnaneläinlääkärin viransijainen, eläinlääketieteen opiskelija
Koulutus: Eläinlääketieteen kandidaatin tutkinto ja valmistumisen jälkeen lisensiaatin tutkinto, Helsingin yliopisto
Työpaikka: Tervon ympäristötoimi
Yrityksen ja työtehtävän kuvaus:  Kiertävän kunnaneläinlääkärin viransijainen, toimialue on Tervon ympäristötoimen alue, johon kuuluvat Sisä-Savon kunnat sekä Keitele ja Pielavesi.

Mistä sait kipinän alalle?

Ammatti on lapsuuden haaveeni.

Tyypillinen opiskelu-/työpäivä?

Tällä hetkellä pidän välivuotta opinnoista, joskin kevään aikana minulla on muutama valinnaisainekurssi. Työn ja opiskelun samanaikainen suorittaminen olisi haastavaa, koska sekä työ että opinnot ovat täyspäiväisiä. Tämän vuoksi opiskelulle on varattava oma aika eli silloin olen vapaalla työstä.

Tulen työpaikalle yleensä klo 8 ja työpäivä alkaa puhelinajalla ja aamukahvilla. Aamupäivän aikana hoidan yleensä pieneläinpotilaita (leikkauksia, rokotuksia, silmä- ja korvapotilaita jne.) ja iltapäivisin teen yleensä suureläinkäyntejä. Suurelänpotilaat ovat pääosin nautoja ja hevosia, joskus myös lampaita tai sikoja. Työpäivien sisältö vaihtelee paljon, yhtenä päivänä voi olla esimerkiksi vain pieneläinpotilaita, toisena taas tuotantoeläinten terveydenhuoltokäyntejä; vuorokauden ympäri ja viikonlopun yli kestävät päivystykset tuovat työhön oman lisänsä. Tällä hetkellä alueen kunnaneläinlääkäreille kuuluvat myös eläinsuojeluun ja eläintauteihin liittyvät valvontatehtävät.

Parasta opinnoissa/työssä?

Opiskelu eläinlääketieteellisessä on erittäin mielenkiintoista ja monipuolista niin teorian kuin käytännön osalta. Opinnot ovat täysipäiväisiä ja sitovia ja opintosuunnitelma on pitkälti ennalta laadittu sisältäen tietyt pakolliset kurssit. Opintojen valinnaisuus onkin huomattavasti vähäisempää kuin yliopistossa keskimäärin eikä akateemista vapautta ole niin paljon kuin muilla yliopistoaloilla.

Työssä parasta on työtehtävien ja -päivien monipuolisuus sekä hyvä rahallinen kompensaatio työstä. Työssäni pääsen käyttämään opintojen aikana kartutettua tietotaitoa, mutta myös haastamaan itseäni tilanteissa, joita ei ole koulussa opetettu. Tärkeä asia on myös hyvä työyhteisö.

Tulevaisuus?

Tulevaisuuden suunnitelmani on valmistua ja jatkaa kunnaneläinlääkärin töitä ainakin toistaiseksi.

Terveiset nuorille?

Tervetuloa alalle! Eläinlääketieteen ala on monipuolinen ja palkitseva, itseään pääsee halutessaan myös haastamaan. Palkka on yleensä melko hyvä ja erityisesti kunnaneläinlääkärinä omiin tuloihinsa pääsee vaikuttamaan itse hyvinkin suuresti.

Alalta löytyy vaihtelua palkan lisäksi myös työnkuvasta: löytyy siistiä sisätyötä virka-aikoina (esim. virastot, valvontatyö), kunnaneläinlääkärin työtä vaihtelevine työaikoineen ja -tehtävineen sekä lajikohtaisempaa praktiikkaa esimerkiksi pieneläin- tai hevosklinikoilla.