Opetusavustaja Sanni

Opetusavustaja Sanni

Nimi: Sanni Pälsi
Ammatti: Opetusavustaja, Itä-Suomen yliopisto
Koulutus: Metsätieteet, Itä-Suomen yliopisto
Työpaikka: Itä-Suomen yliopisto
Yrityksen kuvaus: Joensuun ja Kuopion yliopistot yhdistyivät uudeksi Itä-Suomen yliopistoksi vuonna 2010. Yliopistoon kuuluu neljä tiedekuntaa: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Kampuksemme sijaitsevat Joensuussa ja Kuopiossa.

www.uef.fi

Mistä sait kipinän alalle?

Lukiossa selasin opintopolusta kaikki ympäristö- ja luontoon liittyvät koulutusmahdollisuudet ja metsätieteet tuntuivat niistä itselle kaikista omimmalta. 

Tyypillinen työpäivä?  

Päivät ovat opintojen loppuvaiheessa melko itsenäisiä eli opiskelijan täytyy toimia vähän kuin yrittäjä ja johtaa itse itseään.

Parasta opinnoissa / työssäsi?

Parasta metsätieteissä on sen monipuolisuus. Koko ajan tuntuu törmäävän uusiin tutkimuslinjoihin esimerkiksi viimeisimpänä tutustuin paikkatietoon perustuvien pelien ja virtuaaliluennon tutkimukseen.

Terveiset nuorille?

Kannustan käyttämään aikaa erilaisten koulutus- ja työllisyysmahdollisuuksien tutkimiseen, eikä kannata säikähtää vaikka oma uravalinta ei tuntuisi aina ihan 100 % varmalta. Se on ihan normaali osa prosessia.