Suomen Metsäkeskus

Yrityksen tiedot

Osoite: Niiralankatu 25, 70600 Kuopio
Puhelin: 0503014658
Sähköposti: sanna.karvonen@metsakeskus.fi
Yhteyshenkilö: Sanna Karvonen
Verkkosivu: https://www.metsakeskus.fi/fi

Yrityksen toimiala

Metsäkeskus tarjoaa avointa metsä- ja luontotietoa ja riippumatonta palvelua metsänomistajan päätöksenteon tueksi ja koko metsäalan käyttöön. Olemme mukana edistämässä kokonaiskestävää metsien käyttöä, joka huomioi metsän monet arvot.

Julkisena toimijana Metsäkeskus vastaa metsälainsäädännön valvonnasta sekä myöntää tukea metsien ja luonnon hoitoon. Metsäkeskus haluaa auttaa metsänomistajia saamaan omista metsistään sekä aineellista että aineetonta hyötyä. Kokoamme yhteen eri tahoja rakentamaan hyvää metsän- ja luonnonhoitoa.

Tehtävät, johon TET-harjoittelija pääsee tutustumaan

Työelämään tutustuja pääsee tutustumaan monipuolisesti Metsäkeskuksen eri tehtäviin ja hanketoimintaan Metsistä ja luonnontuotteista liiketoimintaa-hankkeen ja Pohjois-Savon laatuloikka vesien- ja luonnonhoitoon-hankkeen kautta.

MELLI eli Metsistä ja luonnontuotteista liiketoimintaa -hankkeen päätavoitteena on edistää luonnontuotealan osaamista Pohjois-Savossa sekä kehittää luonnontuotealan liiketoimintaa osana kokonaiskestävää ja kannattavaa metsätaloutta. Hankkeessa kehitetään edelleen alueellista ja ylimaakunnallista yhteistyötä luonnontuotealalla sekä luodaan mahdollisuuksia metsien monikäytölle.

Pohjois-Savon laatuloikka vesien- ja luonnonhoitoon -hankkeen tavoitteena on parantaa talousmetsien luonnonhoidon tasoa Pohjois-Savossa. Talousmetsien luonnonhoidon tavoitteena on turvata ja edistää luonnon monimuotoisuutta ja vesien hyvää tilaa talousmetsissä. Luonnonhoidon valikoimaan kuuluvia keinoja voidaan hyödyntää kaikissa metsänhoidon toimenpiteissä ja metsän eri kehitysvaiheissa.

Ajankohta

Sopimuksen mukaan.

Lisätietoja

Tehtäviin sisältyy maastossa liikkumista.

Kuvia toiminnastamme

Hae paikkaa Peruuta