Kiuruveden lukio

Toiminta lukuvuonna 2019-2020

  1. Koulukohtaisen eräretkikurssin liikunnallisten tavoitteiden lisäksi kurssin tavoitteisiin lisätään elämyksellisen luontosuhteen vahvistaminen sekä eränkäyntitaitojen hankkiminen
  2. Toteutetaan teemakurssi biotaloudesta
    • Kurssin tavoitteena on tehdä biotaloutta niin käsitteenä kuin käytänteenäkin tutuksi. Kurssilla tutustutaan mm. tieteellisen tutkimuksen tekemiseen "oikeiden" tutkijoiden opastuksella, peltojen hiilen sidontaan, lannan käsittelyyn lannoitteeksi sekä lannan käyttöön bioenergiana. Lisäksi kurssin aikana toteutetaan vierailu jossakin tutkimusyksikössä, esim. Luken tutkimusasemalla Maaningalla
  3. Botalous-aiheisten asiantuntijaluentojen järjestäminen päivällä lukiolaisille ja illalla Kansalaisopiston järjestämänä muulle yleisölle. Luentoja pidetään 2 syyslukukaudella ja 2 kevätlukukaudella
  4. Opo-kursseilla vieraillaan Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaalla.
    • Tavoitteena on, että kaikki toisen vuoden opiskelijat pääsisivät tutustumaan laitokseen. Samoin tavoitteena on, että mahdollisimman moni opettaja pääsisi osallistumaan vierailuille. 

Lisätietoja: Sari Tikkanen, sari.tikkanen(at)kiuruvesi.fi ja Juha Taskinen, juha.taskinen@kiuruvesi.fi